Bogsering

Den allra vanligaste åtgärden är bogsering. Det kan vara att bli bogserad till ett varv som kan reparera båten, eller kanske bogsering till hemmahamn.