Bogsering ”två vikar” bort är också en positionsangivelse

Haveristen var på väg till sin upptagningsplats där denne har sin vinterförvaring. Motorn som är en Evinrude 70 hk har lagt av. Båten som är en Ryds 510 drev då in på haveristens grannes tomt. Båten är väl förtöjd. Båtägaren kommer att försöka få igång motorn, funkar inte det kommer han att vilja ha en motorkonsultation. Skulle det trots motorkonsultationen inte gå att få igång motorn så får vi dra den till Badhusviken, som ligger ”två vikar” från där båten ligger nu, nämligen Mälarbaden. Det visar sig att det troligen är bränslepumpen, så Rufus på Båtsam bogserar båten.