Så in i vassen olämpligt

Fairline targa 40, slitit sig från bojplats Erstavikens BK och ligger nu i vassen i närheten. Om man kommer utifrån: till vänster om badplatsen. Behöver bli dragen till sin plats. Arne med PIPPINETTAN engageras och utför bogseringen och givetvis lossdragningen innan.