Problemlösning är vår vardag

Oavsett om du har råkat ut för ett stort eller litet problem finns vi alltid nära till hands och kan hjälpa dig. Vi kan t.ex. transportera ut reservbränsle, reservdelar eller en dykare om det behövs. Vi kan också hjälpa till med bogsering, enklare felavhjälpning på plats eller ge dig support via telefon eller VHF så att du kan lösa problemet på egen hand.

Vi försöker alltid hitta den bästa lösningen för dig!

Statistik över de vanligaste problemen

Läs om de vanligaste problemen och exempel på hur vi kan hjälpa till.

Ett ankare kan fastna i alla möjliga saker på botten såsom elkablar, bottenförtöjningar eller mellan stenar. Får du inte loss ankaret kan vi transportera ut en dykare som avhjälper problemet istället för att du ska behöva kapa tampen och lämna ankaret kvar på botten.
* Gäller om båten är obrukbar, se våra villkor.

Helt plötsligt lyser bensinmätaren rött, och det är långt till närmaste sjömack. De flesta har nog råkat ut för bränslestopp någon gång. Vi kan bogsera dig till närmaste mack eller komma ut med en dunk reservbränsle.

Efter ett par sköna dagar på en ö är det inte alldeles ovanligt att batteriet har laddat ur. Vi kan ge dig starthjälp eller bogsera dig till närmaste varv.

Att gå på grund är en obehaglig och plötslig händelse som inte alltid behöver leda till att båten springer läck. Vi kan dra loss dig från grundet så att du kan fortsätta för egen maskin eller bogsera dig till närmaste varv.

Har du problem att ta dig ut från en hamn på grund av fel vind, en trasig motor eller annat så kan vi eskortera dig ut ur hamnen så att du kan fortsätta seglatsen på egen hand. Vi kan även hjälpa dig in i nästa hamn om exempelvis din motor är trasig.

Ett läckage i båten behöver inte alltid komma utifrån. Det kan vara en pump i båten som sprungit läck så att kölsvinet fylls med vätska. Oavsett orsak kan vi hjälpa dig. Vi börjar med en felsökning per telefon för att se vilken åtgärd som behövs. Har vi tur kan du med vår hjälp täta läckaget själv. Vi kan även transportera ut en reservdel eller hjälpa dig med bogsering och länspumpning.

Har motorn helt slutat att fungera kan du få hjälp med bogsering. Vi kan också hjälpa till med att kontakta ett lämpligt varv som kan reparera din båt.

Motorproblem är ett av de vanligaste problemen till sjöss. Vi kan hjälpa dig med bogsering, support via telefon eller VHF, utkörning av reservdelar eller enklare felavhjälpning på plats. Med en segelbåt kan du oftast segla vidare och då kan vi istället för bogsering möta upp dig för eskortering in i hamnen på ett säkert sätt.

Har du som är befälhavare ombord råkat ut för en sjukdom eller skada till sjöss och ingen annan kan framföra båten kan vi hjälpa till med bogsering av båten. Kom ihåg att ringa 112 om du behöver akut hjälp vid sjukdom.

En propellerskada kan orsakas av en grundstötning, en tamp eller kätting i propellern eller om du kört på något föremål som ligger och driver. Misstänker du en propellerskada kan vi transportera ut en dykare, en reservdel eller hjälpa till med bogsering.

Har du råkat ut för problem med riggen kan vi transportera ut en reservdel eller hjälpa till med bogsering.

Har man otur kan rodret knäckas när man seglar, kanske har en vajer gått av eller en bult lossnat. Oavsett vad som hänt kan vi hjälpa dig med bogsering.

Problem med styrningen kan uppstå av flera anledningar. På en nyare båt kan det exempelvis bero på ett elektroniskt fel, och på en äldre båt kan en vajer ha låst sig. Är du lite händig kan du ibland med hjälp av telefon- eller VHF-support från oss kan lösa problemet själv, vi kan också transportera ut en reservdel om det behövs. Och om inte det fungerar kan vi hjälpa till med bogsering.

Det är aldrig roligt att trassla in tamp i propellern i en fullsatt hamn eller i en välbesökt vik, men även den mest rutinerade skepparen kan råka ut för det. Om oturen är framme kan vi transportera ut en dykare som avhjälper problemet.

Idag förlitar sig de flesta på moderna navigeringshjälpmedel som GPS, plotter eller en navigeringsapp. Om plottern slutar fungera eller om batteriet till smartphonen tar slut mitt under färd är det inte lätt att veta var man befinner sig eller på vilken sida om prickarna man ska gå. Ett tips är att alltid ha ett papperssjökort ombord, och gärna en VHF. Skulle oturen trots allt vara framme så kan vi förhoppningsvis hjälpa till.

* Gäller om båten är obrukbar, se våra villkor.

Båtägare berättar

Att vara ute med båten förknippas med sol, bad och härliga bekymmerslösa dagar. Får du problem finns vi nära till hands, vilket båtägarnas egna berättelser vittnar om.

Båtägarnas berättelser

Våra skeppare och båtar

Vårt nätverk består av totalt 550 assistansbåtar. Här presenterar vi några av alla våra kompetenta assistansskeppare som hjälper dig när din båt blir obrukbar.

Mer om oss som hjälper dig

VHF hos Stockholmradio

Med ett VHF-abonnemang hos Stockholmradio blir din VHF komplett och ger dig all den information och kommunikation som är oumbärlig till sjöss.

Läs mer om VHF-abonnemang