Läckande kylarvätska nordost Källön vid Öckerö

Läckande kylarvätska gör att båtägaren vill ha bogsering in till Öckerö. Han kan ankra och det är lugnt väder. Han har en Nimbus 335 C med en VP 300. Han ligger nordväst om Källön vid Öckerö. Jonas tar sin SEA CURE på uppdrag av Sjöassistans. När han kommer fram tar kundens båten in vatten och man stänger kylvattenintaget där det läckte in, vilket stoppade läckaget. Bogsering sker till hemmahamnen.