"Framtidsfisken" - ett initiativ för en hållbar kust.

Nu tar vi emot sponsorer för 2024!

Miljön är en allt viktigare fråga. Vi kan inte fortsätta att ta resurser utan att hjälpa till att återställa. Stora som små insatser är bra!

Framtidsfisken är ett samverkansprojekt för att hjälpa kust och skärgård på traven där vi tillsammans med partners engagerar oss för fiskbestånden längs vår kust. Målet är att varje år plantera ut havsöring och/eller gädda för att kompensera fritidsbåtarnas inverkan. Det löser inte allt, men är ett steg på vägen mot ett hållbart fiskbestånd.

Varför är Framtidsfisken viktigt?

Tillsammans delar vi en grundläggande tanke om hur viktigt det är att vi tar hand om vår kust och skärgård. Vi är alla djupt engagerade i Sveriges båtliv och då även hur vi fritidsbåtsägare på olika sätt kan bidra till en bättre situation i och runt vår långa kust.

Positiva effekter

  1. Biologisk mångfald: Genom att introducera havsöring i områden där arten tidigare funnits kan man bidra till ökad biologisk mångfald. Detta kan stärka ekosystemets motståndskraft och bidra till ett mer balanserat marint liv.
  2. Ekosystemtjänster: Havsöring är en del av flera marina näringsvävar och deras närvaro kan bidra till sundare ekosystem genom bland annat kontroll av skadedjur och bidrag till näringscykler.
  3. Naturlig reproduktion: När utplantering sker med hänsyn till genetisk variation och på platser där havsöringen historiskt har reproducerat sig, kan det främja artens naturliga återhämtning och långsiktiga överlevnad.

”Det känns värdefullt och viktigt att kunna bidra till ett levande hav och en levande skärgård. Båtlivet sliter på havsmiljön och utplanteringen av havsöring är en återbäring för att stärka fiskbeståndet”, säger Mia Winberg, produktansvarig på Dina Försäkringar.

Elbåtar är glädjande nog på framfart, men det kommer ta tid. Nya bränslen såsom HVO diesel och motsvarande på bensin finns eller är på väg – vilket givetvis också är positivt.

Men det finns även tydlig forskning som visar på att just båtkörande på grunda vatten (innanför 3 meter djupkurva) kraftigt påverkar den marina miljön och möjlighet för lekområden för fisk. Självklart är el eller nytt miljöbränsle bra för miljön, men propellern kommer fortsätta att snurra. Annat som påverkar miljön är val av bottenfärg, eller det allt vanligare alternativet  att skippa bottenfärg till förmån för att köra båten i båttvätt ett par gånger per säsong.

I år sätter vi ut +3 000 havsöringar

Förra året satte vi ut ca 3 000 havsöringar på tre ställen. I år siktar vi på minst lika många eller fler. Det sker i två steg där vi i mitten på april kommer att ”klippa” alla fiskars bakre fena (slemfenan). Detta görs för att märka fisken som inplanterad. När sedan en fiskare får en havsöring på kroken så ser hen direkt att den just är inplanterad. Det är olika regler för vad som gäller för upptagning av havsöring om den just är inplanterade eller inte.

Vill du vara med och sponsra?

Vill du eller ditt företag var med och sponsra Framtidsfisken så tar vi nu emot sponsorskap för 2024! Privatperson eller företag kan vara med på vår satsning så hör av dig till [email protected]. Alla bidrag och insatser till bättre miljö är välkomna.

Uppdatering – Onsdagen 24 april 2024 – här klipper vi årets utsättning:)

Tack till våra vänner på Svedea och Dina Försäkringar – tillsammans gör vi praktisk nytta för båtlivet och miljön!

Lite bilder från förra årets utsättning

Sponsorer 2024

Koll-på-båten – Trygghet genom Samverkan

Koll-på-båten – Trygghet genom Samverkan Att vara båtägare innebär ett stort ansvar, och ibland kan det vara svårt att hålla…
Läs mer här

Hyra båt i sommar?

Ska du hyra båt i sommar? Tänk att ge sig ut bland kobbar och skär helt själv eller med familjen…
Läs mer här

Go boating in the Nordics

What country has the most islands in the world & what could possibly be the best place for unique boating?…
Läs mer här