Så nära, men ändå så långt borta

En båtägare har fått motorstopp 100 m. utanför båtklubben i Tyresö som också är hans hemmahamn. Han behöver hjälp in till båtklubben. Vi tar kontakt med vår skeppare Arne på Pippinettan som ringer upp haveristen ett flertal gånger utan att få svar. Trots att vi inte får tag på haveristen lyckas Arne lokalisera honom och ser till att han får bogsering in till båtklubben.

 

Har Sjöassistans via: Svenska Sjö