Roderhaveri efter grundstötning

En person ringer in och meddelar att han drabbats av ett roderhaveri. Han har gått på grund med sin båt och efter det så har rodret låst sig. Han befinner sig mitt på Gåsstensfjärden och har nu ankrat upp. Läget är lugnt och han är själv ombord. Vi ser till att en skeppare bogserar honom till ett varv. Varvet kan lyfta båten i början på nästa vecka.