En riktigt god vän att ha ombord & en god gärning för en levande skärgård.

Var som helst. När som helst. Vi kommer.

Sjöassistans är en riktigt god vän att ha ombord. Vi är rustade att lösa de mest skiftande problem snabbt och effektivt. När du behöver, hjälper vi dig på plats, med experthjälp via telefon eller genom att transportera ut t.ex. reservbränsle eller en reservdel till dig. Vi har, tack vare våra medarbetare, samarbetspartners och ett nätverk av assistansskeppare med olika typer av båtar, kapaciteten och kunskapen att hjälpa dig på det sätt som bäst och snabbast löser ditt uppkomna problem.

Sjöassistans arbetar uteslutande med uppgiften att hjälpa båtägare som fått problem med sin båt. D.v.s. alla de tusentals fall där en båt blivit obrukbar av någon anledning och inte kan komma vidare utan hjälp.

När du behöver vår hjälp är ditt ärende det viktigaste vi har att ta hand om just där och då. Eftersom vi enbart arbetar med att assistera båtägare med problem, riskerar du aldrig att behöva vänta särskilt länge innan hjälpen är framme.

Vi står vi beredda längs hela den svenska kusten och insjöarna Vänern, Vättern och Mälaren. Men Sjöassistans gäller även betydligt längre bort än så. Även om vi enbart utför assistans i Sverige, ger Sjöassistans dig även rätt till ersättning för assistanskostnader som du kan råka ut för i Danmark, Finland, Norge och övriga länder runt Östersjön.

Dra nytta av vårt nätverk

Vår ambition är alltid att hjälpa dig på snabbast, möjliga sätt –oftast genom att skicka ut någon av våra assistansbåtar för t.ex. lossdragning, bogsering eller enklare felavhjälpning på plats. Eller genom att transportera ut reservebränsle, den reservdel som du behöver eller en dykare som kan avhjälpa ett problem. Ibland händer det dock att det effektivaste sättet för båtägaren att komma vidare är genom ett samtal med en expert. Någon som kan berätta vilka relativt enkla åtgärder som du själv kan prova för att avhjälpa ett fel. Då ser vi till att du får telefon från en specialist inom vårt omfattande nätverk. Det kan exempelvis vara en båtmekaniker på ett varv eller en motorerfaren assistansskeppare. Sjöassistans har även ett stort nätverk inom varv och marinor. Något som ofta kommer till användning för att t.ex. bogsera båtar till ”rätt” varv. Det varv som faktiskt kan lösa just ditt problem. Eller som har möjlighet att hjälpa till omgående eller inom rimlig tid. Sjöassistans kan helt enkelt många gånger dörrar öppna dörrar som annars hade varit stängda.

Bästa tänkbara service på sjön

När har skärgårdsbutiken öppet? Vad blir det för väder längs västkusten i övermorgon? Finns det några bra restauranger i norra Vänern och var kan jag få hjälp att lyfta båten i Luleå skärgård? Utöver tjänsterna som ökar din trygghet, vår huvudsyssla, satsar vi på att ge dig riktigt bra service när du är ute på sjön. Vi svarar på frågor, tar reda på fakta och hjälper dig med allt möjligt för att du ska få ett behagligt båtliv. Denna service får du tillgång till med tillägget Kust och Sjöinfo dygnet runt.

Ett medlemskap som direkt bygger en levande kust och skärgård!

Alla uppdrag vi gör utförs av våra lokala resurser i Din närhet. Våra resurser får betalt för sina tjänster och fakturerar Sjöassistans för detta. Vi administrerar alla kostnader vidare till försäkringsbolagen och ser till att vår skeppare får betalt för sina tjänster. Tillsammans skapar vi arbete och intäkter för det lokala näringslivet i de vatten som du som medlem åker båt eller seglar i. Ett fungerande lokalt näringsliv är en grundförutsättning för att skärgård och kust ska kunna fortsätta utvecklas. Ett medlemskap i Sjöassistans ger dig, din familj och båt trygghet och en möjlig inkomst till de resurser som ger service runt hela Sverige kust och större sjöar.

Båtägare berättar

Att vara ute med båten förknippas med sol, bad och härliga bekymmerslösa dagar. Får du problem finns vi nära till hands, vilket båtägarnas egna berättelser vittnar om.

Båtägarnas berättelser

Våra skeppare och båtar

Vårt nätverk består av totalt 550 assistansbåtar. Här presenterar vi några av alla våra kompetenta assistansskeppare som hjälper dig när din båt blir obrukbar.

Mer om oss som hjälper dig

VHF hos Stockholmradio

Med ett VHF-abonnemang hos Stockholmradio blir din VHF komplett och ger dig all den information och kommunikation som är oumbärlig till sjöss.

Läs mer om VHF-abonnemang