Assistansloggen

Assistansloggen innehåller ett axplock av alla våra assistanser, beskrivna i kortform. Med hjälp av kategoriseringen kan du välja att läsa om assistanser med samma Orsak till hjälpbehov eller med samma typ av Åtgärd av problemet.