Motorhaveri på Älvsborgsfjorden

En medlem ringer in och har fått problem med sin motor. All olja har sprutat ut och ligger på botten i motorrummet. Han var redan på väg för att serva båten i Göteborg men nu behöver han hjälp att ta sig dit så han kan få felet åtgärdat. Assistansbåten Server är ute på ett annat Sjöassistansuppdrag i närheten som de är klara med om en kvart, därefter går han direkt mot haveristen som får bogsering in till varvet.