Hur kan en assistans gå till?

Sjöassistans utför varje år tusentals assistanser. Problemen hos båtägarna och den bästa och snabbaste lösningen är många. Här kan du läsa om våra rutiner och arbetssätt vid ett typiskt händelseförlopp. Från första kontakten med båtägaren tills att vi kan arkivera uppdraget.

 

 • En första bedömning av ärendet
  När Sjöassistans trafikcentral tar emot ett samtal säkerställs först av allt om det gäller assistans eller fara för liv.
  Om assistansoperatören bedömer att ärendet skulle kunna klassas som fara för liv, skickas ärendet över till Sjöräddningscentralen (JRCC). I de fall JRCC gör en annan bedömning och klassar ärendet som ett assistansfall, kan de skicka tillbaka ärendet till Sjöassistans.
 • Insamling av uppgifter
  Assistansoperatören tar alla uppgifter från båtägaren om medlemskap eller försäkringsknytning till tjänsten, båtägarens position, vad som hänt, problemets art samt vilken typ av hjälp båtägaren föredrar om det finns fler än en lösning på problemet (t.ex. bogsering till hemmahamn eller varv eller telefonkonsultation för självhjälp eller lättare felavhjälpning på plats).
  Om båtägaren har svårt att ange en exakt position tar operatören hjälp av en assistansskeppare som har god kunskap om området för att tillsammans med båtägaren konstatera en så exakt position som möjligt.
 • Rätt assistansbåt för uppdraget
  Assistansoperatören bedömer vilka assistansskeppare som finns i området, vilka som kan hjälpa till snabbast och vilka som har båtar och kompetens lämpliga för uppgiften.
 • Godkännande från båtägaren
  Assistansoperatören säkerställer att båtägaren tycker att den utvalda assistansbåtens utryckningstid är godtagbar och vid godkännande får utvald assistansbåt uppdraget.
 • Assistansskepparen briefas
  Operatören briefar assistansskepparen på den utvalda båten om alla uppgifter om uppdraget.
 • Tidsangivelse för hjälpstart
  Operatören eller assistansskepparen meddelar båtägaren om att hjälp nu är på väg och ungefärlig ankomsttid.
 • Bedömning på plats
  När assistansbåten anländer till båtägaren gör skepparen en bedömning av läget, behovet av assistans och vilken art av assistans som är att föredra.
 • Beslut om åtgärd
  Skepparen beslutar om åtgärd och rapporterar tillbaka beslutet till operatören.
 • Åtgärd påbörjad
  Skepparen rapporterar till operatören när åtgärd inleds eller när felavhjälpning på plats utförts.
 • Åtgärd slutförd
  Skepparen rapporterar till operatören när åtgärd slutförts och ytterligare en gång när assistansbåten är åter i hemmahamn.
 • Kontakt med båtägaren efter slutfört uppdrag
  Sjöassistans kontaktar båtägaren snarast efter genomförd assistans för att höra om denne tycker att uppdraget gått bra och är nöjd med den hjälp som erhållits. Är båtägaren inte med personligen vid assistansen (t.ex. en bogsering där båtägaren lämnat platsen och assistansskepparen genomför bogseringen utan båtägaren) sker här istället en rapportering till båtägaren om hur uppdraget gått och uppgifter om var båten finns.
 • Uppdragets logg
  Sjöassistans skickar den slutförda loggen över uppdraget till berörda parter såsom t.ex. båtägarens försäkringsbolag om denne har Sjöassistans genom sin båtförsäkring. Om båten har fått skador gör båtägaren själv en skadeanmälan om detta till sitt försäkringsbolag.

Ovanstående är ett exempel för hur händelseförloppet kan se ut vid en assistans. Det skiljer sig förstås när assistansåtgärden istället består av t.ex. telefonkonsultation från en expert inom Sjöassistans nätverk, vid utkörning av en reservdel eller reservbränsle eller när dykhjälp behövs för t.ex. tamp i propellern.

Båtägare berättar

Att vara ute med båten förknippas med sol, bad och härliga bekymmerslösa dagar. Får du problem finns vi nära till hands, vilket båtägarnas egna berättelser vittnar om.

Båtägarnas berättelser

Våra skeppare och båtar

Vårt nätverk består av totalt 550 assistansbåtar. Här presenterar vi några av alla våra kompetenta assistansskeppare som hjälper dig när din båt blir obrukbar.

Mer om oss som hjälper dig

VHF hos Stockholmradio

Med ett VHF-abonnemang hos Stockholmradio blir din VHF komplett och ger dig all den information och kommunikation som är oumbärlig till sjöss.

Läs mer om VHF-abonnemang