Grundstötning och trasigt drev

Kunden har gått på grund vid Arholma och har själv fått hjälp av en förbipasserande att komma in till en brygga. Båten ligger kvar vid grundet men har inte tagit in vatten. Drevet är dock trasigt och hänger löst. En av Sjöassistans skeppare kontaktar kunden och de kommer överens om att bogseringen ska ske om ett par dagar.