Manöveroduglig styrpulpet väst Nåttarö

En medlem har fått fel på styrningen och är manöveroduglig, lyckats ta sig in till en brygga på Björkskär väst om Nåttarö. Sjöassistansbåten Pumba går på direkten från Utö och bogserar tryggt in ekipaget till hemmahamnen i Nynäshamn.