Snipa vars motor lagt av i Trosatrakten

Båtägare har fått stopp på båten, en snipa och ligger nu för ankare NV Furskär. Motorn som är en Vetus har gått dåligt och nu vill den inte vara med längre. De är 2 vuxna och 2 barn ombord och det är blåsigt i området. De vill få bogsering till Trosa. Staffan anlitas och tar BULLEN för den här bogseringen. Återkopplingen, till kunden, från Sjöassistans efter avslutat uppdrag ger vid handen en nöjd båtägare.