Problem med bränsletillförseln, psn Ingarö.

En Aquador 28 har problem med bränsletillförseln. De ombordvarande har försökt att lösa problemet själva men dessvärre inte lyckats. Får i stället bogserhjälp av assistansbåten Saltis in till hamn.