Hajen hjälper grundstött haverist

En Askeladden 475 fick grundkänning bara 500 meter från sin hemmahamn i inloppet till Kalix, och propellern på motorn slogs samtidigt av. Haveristen lyckades paddla sig in till land men behöver bogsering till sin hemmahamn. Sjöassistansbåten Hajen går direkt mot haveristen och bogserar hem båten.