Överhettning i Hanöbukten

Anrop till Stockholmradio/Sjöassistans över VHF från båtägare som meddelar att han behöver Sjöassistans. Han har en Viknes 1080 med en 180hk Yanmar. Motorn har börjat larma för överhettning och ryka lite. Han tror att det kan vara så att det är slut på kylvatten men har inget extra med sig. Om problemet inte går att avhjälpa på plats så vill han bli bogserad till sin hemmahamn strax utanför Karlskrona. Vi kontaktar Tommy som tar SJÖFART till bogseringen. Han verkade känna haveristen sedan tidigare och visste vart båten skulle. Han uppskattar att det är en bogsering på ca 2 timmar. Efter avslutad assistans återkopplar vi till haveristen som tackar så mycket för hjälpen. Allt har gått bra.