Bränslestopp

Helt plötsligt lyser bensinmätaren rött, och det är långt till närmaste sjömack. De flesta har nog råkat ut för bränslestopp någon gång. Vi kan komma ut med en dunk reservbränsle eller bogsera dig till närmaste mack.