Lättare felavhjälpning på plats

Många av skepparna i Sjöassistans nätverk är kunniga på motorer. Är det ett enklare fel kan vi ofta avhjälpa det på plats.