Koll-på-båten – trygghet genom samverkan

Detta är en trygghetstjänst som gör att du som båtägare lättare kan bli nådd och informerad om din båt t.ex. slitit sig från sina förtöjningar eller om något inte står rätt till med båten vid bryggan eller på vinterplatsen.

Du aktiverar tjänsten Koll-på-båten i länken nedan. Du får då två dekaler som innehåller en sifferkod och telefonnumret till Sjöassistans. Dekalerna fäster du väl synliga på båten. Till exempel på mastfot, vindruta, för- eller akterpulpet. Eller när båten är vinteruppställd direkt på skrovet, väl synligt från marken.

Om någon uppmärksammar att något inte står rätt till med båten, kan denne ringa Sjöassistans och uppge koden. Du som båtägare blir då kontaktad av Sjöassistans och får på så sätt möjlighet att förhindra eventuella skador.  Vi söker dig på de telefonnummer du angivit i ditt medlemskap. Får vi inte tag på dig lämnar vi ett meddelande på ditt mobilsvar.

Båtägaren ansvarar själv för att åtgärda den uppkomna situationen. Direkta assistansinsatser i hemmahamn ingår ej, eller om exempelvis täckställningen blåst av. I övrigt se villkor för medlemskap i Sjöassistans.

Exempel på hur tjänsten Koll-på-båten fungerar:

  • Märta ringer Sjöassistans från en marina i Stockholms norra skärgård och meddelar att det ligger en segelbåt förtöjd vid mastkranen. Båten ligger i vägen för nästa dags inbokade avmastningar.  Hon har sett dekalen Koll-på-båten och ringer till Sjöassistans och anger sifferkoden. Vi kontrollerar vem koden är registrerad på och ringer det nummer som båtägaren lämnat. Vi får svar från båtägaren Kalle som befinner sig utomlands. Kalle berättar att han har fått lov av marinans ägare att ligga där och att han redan ordnat så att båten kommer att flyttas nästa dag. Vi ringer tillbaka till Märta och meddelar att läget är under kontroll.
  • Nisse passerar förbi båtklubben och ser en motorbåt med sliten akterförtöjning ligga och hugga mot bryggskoningen. Han ser ”Koll-på-båten”-dekalen och ringer larmnumret till Sjöassistans. Via sifferkoden kan Sjöassistans direkt identifiera båtägaren. Vi ringer och berättar vad som hänt. Båtägaren får då möjlighet att agera för att så snabbt som möjligt begränsa skador och kostnader.

 

Aktivera och beställ dina dekaler

Du som är medlem, aktivera och beställ  ”Koll på båten”-dekaler genom att fylla i formuläret nedan:

Båtägare berättar

Att vara ute med båten förknippas med sol, bad och härliga bekymmerslösa dagar. Får du problem finns vi nära till hands, vilket båtägarnas egna berättelser vittnar om.

Båtägarnas berättelser

Våra skeppare och båtar

Vårt nätverk består av totalt 550 assistansbåtar. Här presenterar vi några av alla våra kompetenta assistansskeppare som hjälper dig när din båt blir obrukbar.

Mer om oss som hjälper dig

VHF hos Stockholmradio

Med ett VHF-abonnemang hos Stockholmradio blir din VHF komplett och ger dig all den information och kommunikation som är oumbärlig till sjöss.

Läs mer om VHF-abonnemang