XP 38:a med förlorad styrförmåga

En segelbåt som varit med i ÅF Offshore Race har fått ett roderhaveri med vatteninträngning som följd. Kustbevakningen hjälper segelbåten till Utö där vår skeppare Tony tar över och bogserar den resterande biten till Haninge.

Har Sjöassistans via: Medlemskap