Här finns Sjöassistans assistansbåtar

Med ett nätverk av 550 assistansbåtar runt hela Sveriges kust och i insjöarna Vänern, Vättern och Mälaren, är hjälpen aldrig långt borta.

Kartan visar vara Sjöassistans båtar har sin hemmahamn och var de varv som vi har närmast samarbete med finns. Antalet assistansbåtar bygger på det statistiska totala behovet av hjälp för att båtägare med problem aldrig ska behöva vänta länge innan hjälpen är framme.

Assistansområden Båtar Varv
1. Bottenviken 18 5
 2. Norra Bottenhavet  15 3
 3. Södra Bottenhavet 17  5
 4. Stockholms skärgård  208  65
 5. Bråviken  28  9
 6. Södertälje-Landsort  15  5
 7. Gotland  12  3
 8. Kalmarsund  23  7
9. Hanöbukten 20 11
10. Öresund 16 6
11. Kattegatt 40 17
12. Skagerack 49 28
13. Vänern 28 10
14. Vättern 7 1
15. Mälaren 35 10

Båtägare berättar

Att vara ute med båten förknippas med sol, bad och härliga bekymmerslösa dagar. Får du problem finns vi nära till hands, vilket båtägarnas egna berättelser vittnar om.

Båtägarnas berättelser

Våra skeppare och båtar

Vårt nätverk består av totalt 550 assistansbåtar. Här presenterar vi några av alla våra kompetenta assistansskeppare som hjälper dig när din båt blir obrukbar.

Mer om oss som hjälper dig

VHF hos Stockholmradio

Med ett VHF-abonnemang hos Stockholmradio blir din VHF komplett och ger dig all den information och kommunikation som är oumbärlig till sjöss.

Läs mer om VHF-abonnemang