Boatspotting från Aspön

Semesterveckorna är här och det syns tydligt längst med våra kuster. Fler båtar är i rörelse och därmed är också olyckan framme lite frekventare. Här fångas vår skeppare Tony på bild när han passerar Aspön med en båt som fått problem med startmotorn. Bogseringen fortsatte till Karlslund där haveristerna sedan kunde få hjälp med motorn.

Har Sjöassistans via: Svenska Sjö