Grundstötning i Stockholms skärgård

Ett sällskap har gått på grund med båten och varit tvungna att lämna denpå insidan av Ålön. De trodde först att bara propellern var trasig men det visade sig att hela växeln är kass. De behöver nu bogsering över sundet till Dyvik som är hemmahamnen. De kan möta upp resursen på Ålön när han kommer för att lämna över nycklar och lås.
Här blir det Anders med Sirena som engageras och jobbet utförs till kundens belåtenhet.