GDPR

GDPR, General Data Protection Regulation, är ett EU-regelverk med syfte att skydda individens personuppgifter och begränsa möjligheten för företag att lagra personuppgiftsdata.

Det handlar bland annat om att:

  • En privatperson behöver lämna samtycke för att dennes personuppgiftsdata får sparas
  • En privatperson ska kunna kräva att data anonymiseras eller tas bort
  • Det måste finnas ett tydligt syfte som motiverar varför data inhämtas och lagras
  • Företag måste ha rutiner för att säkerställa att inte personuppgiftsdata hamnar i fel händer

 

Vi på NMSS AB arbetar aktivt för att underlätta för våra kunder att följa denna lag genom att utarbeta processer för hur data lagras, var den lagras och hur den anonymiseras när så önskas.

GDPR-policy

Här kan du läsa mer om vår policy kring GDPR

PDF

Begäran om registerutdrag eller radering

Här hittar du en blankett att fylla i och skicka in

PDF

Båtägare berättar

Att vara ute med båten förknippas med sol, bad och härliga bekymmerslösa dagar. Får du problem finns vi nära till hands, vilket båtägarnas egna berättelser vittnar om.

Båtägarnas berättelser

Våra skeppare och båtar

Vårt nätverk består av totalt 550 assistansbåtar. Här presenterar vi några av alla våra kompetenta assistansskeppare som hjälper dig när din båt blir obrukbar.

Mer om oss som hjälper dig

VHF hos Stockholmradio

Med ett VHF-abonnemang hos Stockholmradio blir din VHF komplett och ger dig all den information och kommunikation som är oumbärlig till sjöss.

Läs mer om VHF-abonnemang