Vem kan segla förutan vind?

Haverist har fått motorproblem på sin OE 36 och ligger nu förtöjd i Malma Kvarns gästhamn, på Värmdö. Han har talat med ett varv på Bullandö som kan ta emot honom under dagen och behöver därför bogsering dit. Assistansbåt Sefyr kallas ut omgående och genomför en trygg och snabb bogsering, trots trånga förhållanden och grunt vatten.