Bensinstopp i Trosatrakten

JRCC kopplar en båtägare som inte är i sjönöd till Sjöassistans. Han har fått bensinstopp med sin HÖGA RODD 435 norr om Hänö, Trosa. Han är ensam ombord och läget är under kontroll. Han har vadat in till grundare vatten och vill bogseras till sin hemmahamn i Trosaån. Sjöassistans Bullen som körs av Staffan åtgärdar bogseringen. Kunden är nöjd och glad då vi återkopplar efter uppdraget.