Miljö och hållbarhetspolicy

Sjöassistans Miljö- och Hållbarhetspolicy

Det är ingen hemlighet att fritidsbåtar har en stor påverkan på de lokala ekosystemen. I Sverige är säsongen för fritidsbåtar så pass kort att belastningen under dessa månader blir hög. Både i utsläpp från motorer och fysisk påverkan, t.ex. båtar som gör svall och kör i grunda områden kan ha mycket negativa effekter på den marina växtligheten. Vi vill att alla ska få möjlighet att vistas längs våra kuster, i skärgårdar och uppleva vår vackra natur, men vi alla måste hjälpas åt att ta hand om den. Sjöassistans har under det senaste året påbörjat ett stort arbete med att ”ge tillbaka” till naturen; vi vill vara en del i förändringen som jobbar mot en hållbar och levande skärgård.

Förebyggande Arbete

Kunskap och den insikt som det ger är ett första steg i vår resa mot en hållbar kust och skärgård. Vi jobbar kontinuerligt med att utbilda våra medlemmar i miljöfrågor och handhavande på sjön. Ett av dessa projekt är utbildningsfilmer i samarbete med Trogen Havet. Det är en serie av kortfilmer som går igenom allt som har med att vistas på sjön att göra. En av filmerna går in på begreppet eco-driving. Vilket helt enkelt är hur du framför din båt på bästa sätt för att minska både utsläpp från motorer och fysisk påverkan från stora svall, propellrar etcetera. Utöver utbildningsfilmer så jobbar vi hela tiden med att dela relevanta artiklar/ forskning som påverkar båtlivet i hänsyn till miljön i vårt nyhetsbrev till både skeppare och medlemmar.

Sjöassistans är även stolta medlemmar i Sweboat och stöttar deras omfattande miljöarbete. Sweboat jobbar med att utveckla båtlivet men att samtidigt minska dess avtryck på miljön.

I Verksamheten

Sjöassistans jobbar tillsammans med över 550 fantastiska skeppare runt om Sveriges kust och i de stora insjöarna. Alla skeppare är lokala i sitt område och både bor och jobbar där. Detta innebär att en skeppare alltid finns i närheten, vi undviker således långa framkörningssträckor och kan minska utsläpp. Genom att anlita lokala skeppare så hjälper vi även att bevara jobben i skärgården. Lokalproducerad Sjöassistans gynnar såväl det lokala näringslivet samt minskar onödigt Co2 utsläpp genom kortare resor till och från haverister.

Under det senaste året har vi gjort ett stort arbete med att samla in och dokumentera bränsleförbrukningen på alla resursbåtar. Denna datapunkt tas idag med vid beslut av vilken skeppare som vi anlitar för ett visst uppdrag. Om vi har två skeppare som båda kan utföra arbetet så prioriterar vi den med minst Co2 påverkan. I samband med detta så har vi även ett samarbete med Assistancekåren, med deras kranbilar har vi möjlighet att transportera båtar på land längre sträckor som blir både billigare för försäkringsbolag, miljövänligare samt öppnar upp för fler alternativa verkstäder. Maj 2022

Under våren 2022 har vi också initierat ett fiskutsättningsprojekt. I samarbete med Stockholms Stad så har vi klippt och satt ut ett antal tusen havsöringar i Stockholms Skärgård. Vår plan är att detta skall vara ett årligt återkommande initiativ och vi hoppas att vi kan engagera flera av våra partners att medverka framåt. Alla medarbetare på Sjöassistans får en chans att vara med under denna process och samtidigt att lära sig mer om varför det är så viktigt att värna om fiskbestånden. Samtidigt är vi aktiva på sociala medier vart vi informerar våra medlemmar genom hela processen, allt för att sprida så mycket information som möjligt!

Det är inte bara ute i fält vi jobbar mot att bli mer miljövänligare, utan vi utvecklar även våra arbetssätt på huvudkontoret. Vi jobbar långsiktigt med att digitalisera våra processer då detta direkt minskar på behovet av utskrifter och onyttig posthantering. I år skickar vi alla våra medlemsavgifter digitalt, och våra samarbetspartners har direkt access till ärende och analysportal online. Förra året flyttade vi även kontoret till en centralt belägen plats med goda förbindelser för kommunaltrafiken, detta har bidragit till att majoriteten av våra anställda väljer ett miljövänligare transportmedel till jobbet, som tunnelbana eller cykel.

Analys & Uppföljning

Alla samtal och ärenden som vi utför registreras i vårt ärendehanteringssystem vart vi sedan får statistik över året. Vi tar även in externa data från partners och andra aktörer inom branschen. Allt detta sammanställs i ett analysverktyg som både vi och våra partners använder. Genom att jobba långsiktigt med denna data kan vi se trender och specifika områden eller orsaker till haverier som ger oss och våra partners bättre underlag för att skapa exempelvis förebyggande material. Vi kan t ex se onormalt höga antal i grundstötningar, bränslebrist etc. inom specifika områden och därmed öka informationen runt detta just där.

Det ger oss också underlag för hur vi kan anpassa vår skepparflotta för att vara Co2 optimerad inom vissa områden.

Vi kan även genom detta se ungefär hur mycket utsläpp våra uppdrag har orsakat, då vi har bränsleförbrukning på alla resursbåtar.

Vi på Sjöassistans vill alltid utvecklas och bli bättre, och tack vare våra medlemmar och samarbetspartners så kan vi fortsätta vårt arbete mot en hållbar skärgård. 

 

Miljöpolicy

Sjöassistans ska jobba för att uppnå en hållbar och levande kust och skärgård, genom att kontinuerligt utveckla våra arbetssätt för att minska miljöbelastningen.

Detta innebär att vi kommer:

– Förbättra nyttjandet av resursbåtar och minska de totala utsläppen för en Sjöassistans.

– Kontinuerligt utbilda våra medlemmar i miljöfrågor, som eco-driving.

– Höja kompetensen i miljöfrågor hos anställda, delägare, och samarbetspartners.

– Fortsatt engagemang i fiskutsättning som ska släppa ut odlad fisk för att stärka bestånden

– Kontinuerligt se över vårt arbetssätt på kontoret för att minska avfall

– Alltid ha miljöförbättring och en hållbar kust och skärgård som mål i vårt arbete.

Koll-på-båten – Trygghet genom Samverkan

Koll-på-båten – Trygghet genom Samverkan Att vara båtägare innebär ett stort ansvar, och ibland kan det vara svårt att hålla…
Läs mer här

Hyra båt i sommar?

Ska du hyra båt i sommar? Tänk att ge sig ut bland kobbar och skär helt själv eller med familjen…
Läs mer här

Go boating in the Nordics

What country has the most islands in the world & what could possibly be the best place for unique boating?…
Läs mer här