Styrproblem

På en nyare båt kan styrproblem bero på ett elektroniskt fel, och på en äldre båt kan en vajer ha låst sig. Vi kan hjälpa dig med bogsering, support via telefon eller VHF, utkörning av reservdelar eller enklare felavhjälpning på plats.