Starthjälp ordnas så bogsering undviks, Stockholms skärgård

En Jurmo Cabin startar inte. Uppger att batteriet har laddat ur och att de skulle behöva starthjälp. Motorn är en Volvo Penta AD11. De ligger säkert förtöjda vid Grönskärsfladen i Stockholms skärgård och det är två personer ombord. Läget är lugnt. ARBETSBÅTEN får uppdraget och åker till platsen och startar upp kundens båt och den kan gå vidare för egen maskin till kunden glädje.