Vatten i bränslefiltret, position Kymmendö

Kan själv lösa problemet, bara han kommer till sin hemmahamn i Tyresö. Arne ombord på PIPPINETTAN går ut för att utföra bogseringen men lyckas i stället få igång haveristens motor och denne kan gå för egen maskin.