Fisketur blev motorstrul

Efter en lyckad sjösättning följt av en kortare fisketur startade inte motorn för en av våra försäkringskunder. Efter att själv försökt byta batteri utan framgång så sjösätter en av våra skeppare sin båt som i normala fall står på trailer. Efter en enklare felavhjälpning på plats så startar motorn och vår skeppare kan sedan eskortera haveristen till hemmahamn. Slutet gott, allting gott!

 

Har Sjöassistans via: Trygg Hansa