Slut på bränsle syd Grinda, Stockholms skärgård

Aquador 26 med slut på bränsle. Ligger och driver syd om Grinda och vill gärna ha bogsering till en sjömack eller diesel utkört. Bosse med PLUZZ 55 kör ut bränsle och instruerar hur motorn ska luftas.