Motorn startar inte vid Kålholmen, NV Möja

Efter att ha ha samtalat med motorkunnige skeppare Daniel, som i vanliga fall är ombord på båten TITAN utanför Strömstad, har haveristen lyckats koppla in en tillfällig lösning som säkerställer hemtransport för egen maskin!