Västkustskeppare får liv i ostkustmotor

En Bavaria 37 sport i närheten av Sandhamn i Stockholms skärgård har problem med motorerna. Båtägaren tror att det är hydrauliken som gått sönder och motorerna fungerar inte. De är försäkrade i Svedea och vill använda sig av Starthjälpen som Svedea erbjuder via Sjöassistans. Vi kopplar ihop haveristen med Daniel, en av våra motorkunniga skeppare som bor på Västkusten. Tillsammans får de liv i den ena motorn,  men det verkar som att det andra drevet är trasigt. Båtägaren tar sin in till Sandhamn och hoppas kunna lösa problemet även med den andra motorn.

Har Sjöassistans via: Svedea