Grundstötning, Stora Värtan

Efter att ha gått på fel sida om pricken står ekipaget hårt på grund. Ingen vatteninträngning och inga personskador. Dag ombord på assistansbåten NORRSKEN är på plats inom en kvart och får loss dom. Efter att ha konstaterat att inget tagit allvarlig skada och därefter fått följe med assistansbåten en bit så klarar de sig själva.