Snuvad på bogsering

Att ta sig från bryggan ute på Gällnönäs är en riktig utmaning när drevet har låst sig i uppfällt läge! Lasses Aquador 25:a samarbetar inte och den enda lösningen i detta läge torde vara bogsering.
När skeppare Adam anländer så blir det dock ingen sådan utan han lyckas lösa ursprungsproblemet i stället. Och det har ingen något emot!

Har Sjöassistans via sitt försäkringsbolag