Lättare grundstötning med en ”Laurinare”

JRCC kopplar fram en båtägare som gått på grund med sin Laurin 31. Han befinner sig i inloppet till Skärholmen norr om Marö. Han behöver hjälp med att bli lossdragen. Han tror inte han står så hårt på då han bara gled upp på grundet. Sjöassistans skickar mycket erfarne skepparen Olle med Minena som löser problemet för en nöjd båtägare.