En grundstött segelbåt

Haverist ringer in har grundstött med en Albin Nova 33, och behöver nu hjälp med att bli lossdragen ifrån grundet. Han bedömer att det inte blivit några skador på båten och tror sig kunna gå för egen maskin efter att han kommit av grundet. Vi ringer Gustaf på Solvik. Han kan åka direkt. Efter 30 minuter är han hos haveristen, och lyckas dra loss båten som satt fast ordentligt på botten. Efter lossdragningen kan segelbåten fortsätta sin färd för egen maskin.