Assistansbåten blir följebåt istället för bogsering till Nynäshamn

Problem med sina bägge motorer på båten. Ena som överhettar och andra som han inte får i växeln på. Driver söder om Järflotta, öster om Torö. Vatten har samlats i motorrummet och lite oklart vart det kommer ifrån, men båten tar inte in vatten utifrån enligt kund utan måste vara från motorn. Var på väg till hemmahamn Tyresö. Vill ha hjälp in till Nynäshamn. Sjöassistans anlitar Jonas och GARKAST till denna assistans. Då Jonas är på plats kan kunden köra sin båt hjälpligt i 2-3 knop och han väljer att göra så. GARKAST följer med som följebåt ifall något händer. Till slut kommer man fram till Nynäs och Jonas har gett lite tips till båtägaren som nu ska ta sig en titt på de uppkomna problemen.