Alexander Lindblad Ernvik

Sjöassistans – hemmahamn Storön, Vänern

Mitt namn är Alexander Lindblad Ernvik och är född 1989. Enda sedan jag var lite grabb har alltid båtar varit ett stort intresse och när jag och min broder fick en båt av pappa och mamma vid 14 års ålder för att åka vattenskidor med var jag fast för båtlivet och har alltid haft minst 1 båt sedan dess.

Jag bor tillsammans med min hustru och vår dotter på en Ö i Vänern där vi bedriver ett litet skärgårdsbruk med några lantras djur som betar och håller rent markerna. Vi pendlar med båt och svävare till fastlandet för skola och arbete. Säkerhet och hjälpsamhet till sjöss är något vi brinner för i vår familj.

Jag har under 6 års tid varit med i SSRS som både ytbärjare på svävaren och på sommaren som besättningsman ombord på dom 2 enheterna Mariestads station har.

Jag kör båttaxi och svävartaxi och brukar frakta material och fordon till sommarstugsägarna på Storön där vår gård ligger.

Alexander, EMMA (Arronet 27 CIR) & ISIDOR (svävare)

Pos: Storön, Vänern

Insta: @storongarden

Alexander, Emma

Alexander Lindblad Ernvik

Emma – Arronet 27 CIR

Isidor – Svävare