Ostindiefararen Götheborgs besök i Landskrona

Fredagen den 24 maj hämtade skeppare Anders, med Sjöassistans Athena, bl.a. representanter för Landskrona stad, vid Stadshuset i Landskrona, för att sedan möta upp Ostindiefararen Götheborg utanför Råå vid Helsingborg. Där bordade de Ostindiefararen och Landskrona stads representanter seglade med ombord på Götheborg, till Landskrona, där staden firar sitt 600-års jubileum.