Nya kunskapskrav för SRC för VHF-DSC

Nämnden för båtlivsutbildnings kunskapsfordringar fr.om  2017-01-01 för erhållande av Short Range Cerificate (SRC)

Att Nämnden för båtlivsutbildning (NFB) under de senaste två åren hållit på att anpassa SRC till internationella krav lär inte vara någon överraskning för innehavare av radiotelefoniutrustning i form av en VHF-DSC.

Vad är ett innehav av SRC?

Du som innehar ett SRC har rätt att via radiotelefonen (VHF) kommunicera med samtliga sjöfarande inom radioräckvidd, samt de som kan nås via någon landstation. Detta oberoende av landgränser. Ett innehav av SRC är att ”likställa” med ett körkort för bil. Du får med ditt svenska körkort rätt att köra bil i alla länder. Ditt SRC gäller också för radiotrafik med VHF-DSC på alla de sju haven. Men för att innehavet av ett SRC skall bli tryggt både för dig och alla andra sjöfarande måste detta liksom bilkörkortet synkroniseras med övriga ”trafikanter”. Detta görs genom internationella avtal samt nationella lagar och förordningar.

NFB har på sin hemsida lagt upp de nya kunskapsfordringarna som gäller från 2017-01-01. Se länken nedan.

En kort sammanfattning av kunskapsfordringarna enligt NFB:
Vid genomgång av vad som officiellt tidigare gällt och vad som kommer att gälla framöver är det egentligen inte så stora skillnader i kunskapsfordringarna. Något som möjligen sticker ut är att:

  • Provet består av 2 delar, en praktisk del samt en teoridel. Observera att när det gäller praktikdelens prov kan detta ersättas med ett intyg utfärdat av en ledare som godkänts vid NFB:s utbildning avseende GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) och DSC (Digital Selective Calling).
  • Kunskapskrav ställs på marinengelska gällande ord, siffror, bokstavering, nöd-, il- och varning/säkerhetstrafik (detta betyder INTE att GMDSS lektionerna skall/måste hållas enbart på engelska, utan att den prövande skall kunna förstå och göra sig förstådd på marinengelska).

Texten är skriven av Heikki Nikunen, utbildare

Ladda ner kunskapsfordringarna här »