Minskning av antalet sjöräddningsfall

Antalet sjöräddningsfall minskade under sommarmånaderna i år jämfört med 2013, trots att det varma sommarvädret lockade ut mängder av fritidsseglare i de svenska skärgårdarna. Antalet sjöräddningsfall under perioden maj-augusti var i år 474, jämfört med 543 föregående år.

För att en incident på sjön ska klassas som statlig sjöräddningstjänst måste det föreligga konstaterad fara för liv. Många fritidsbåtincidenter, till exempel grundstötningar med endast materiella skador till följd, syns därför inte i sjöräddningsstatistiken. Flera försäkringsbolag har dock vittnat om att försäkringsärendena som rör fritidsbåtar har ökat under årets sommar.

– Vi upplever att fler som råkar ut för incidenter på sjön har någon form av assistansförsäkring, till exempel är medlemmar i Sjöräddningssällskapet eller i Sjöassistans. Vi hoppas att det är en bestående trend. Det underlättar vårt arbete då vi snabbt kan hänvisa dem vidare när det inte föreligger fara för liv, säger Annika Vestergård.

Läs hela artikeln här »