Lågt vattenstånd – risk i kända vatten

Efter en riktigt trög start på sommaren 2014, blev det i juli ett härligt väder i vårt avlånga land. Många båtar syntes på fjordar och fjärdar, men trots detta kan vi så här i slutet av året konstatera, att antalet Sjöassistansfall blev något färre jämfört med 2013.

Enligt rapporteringen från våra samarbetspartners hos försäkringsbolagen kan vi notera att det ovanligt låga vattenståndet under säsongen verkar ha bidragit till en ökning i antalet mindre allvarliga grundstötningar. Incidenter som föranlett en skadeanmälan men inte någon assistanshjälp eftersom man kunnat ta sig hem för egen maskin. Skador som i många fall också upptäckts senare, såsom t.ex. propellerskador.

Förklaringen till många av dessa grundstötningar verkar vara att båtföraren har förväntat sig ett annat vattendjup en det för tillfället rådande. En vanlig risk när ett lågt vattenstånd förändrar förutsättningarna i välbesökta vatten som t.ex. i hemmahamnen eller i favoritvikar. Sjökort som inte uppdaterats är andra orsaker som nämns i samband med dessa grundstötningar.

I motsats till försäkringsbolagens skadeanmälningsstatistik var  antalet assistanser till följd av grundstötning, som resulterat i insats av en Sjöassistansresurs, relativt sett ganska få till antalet.

Desto fler var motorproblemen under säsongen.
– Det är motorrelaterade problem som dominerar denna säsong liksom alla andra säsonger, konstaterar Elisabet Hartwig, Resursansvarig Sjöassistans. Ca 60-65 % står motorproblemen för. Lägger man sedan till bränslestopp, el och startproblem, vilka delvis skulle kunna vara motorrelaterade, blir det närmare 80 % av samtliga assistanser. Grundstötning står för ca 10 % och tamp i propeller för ungefär 5-6 %.”

Antalet assistansuppdrag fördelar sig för övrigt ganska lika sett över tid. Ett par hundra upp eller ned mellan olika år. Väderläget och bränslepriset är faktorer som brukar kunna påverka båtåkandet och därmed assistansantalet.