Båtkörning och miljö

Båtkörning och miljö.

”Naturupplevelsen” är det absolut vanligaste svaret på frågan om varför man gillar båtlivet. Så det är ju självklart en grundläggande orsak för varför vi alla som båtägare på olika sätt kan hjälpa till att minska påverkan på vår kust och skärgårds natur.

På Sjöassistans så försöker vi alltid ta in miljöperspektivet när det finns flera alternativ till hur vi kan lösa ett problem. I allt ifrån att vi försöker välja rätt båt till rätt assistans, exempelvis om vi bara ska köra ut lite reservbränsle så går det ju utmärkt att göra med en mindre ribbåt eller t om en vattenskoter – allt för att minimera onödiga utsläpp.

Vi har också duktiga och kunniga medarbetare såsom Isabella, som jobbat på Sjöassistans i flera år och parallellt utbildar sig till marinbiolog.

”Området miljö och båtar är givetvis gigantiskt men i denna artikel så fokuserar jag på ett område som kanske inte alla tänker på – hur påverkas botten och växtlighet av båtkörning i grunt vatten och vad kan man tänka på”, säger Isabella.

Hur fritidsbåtar påverkar den grunda marina miljön.

Att spendera tid i skärgården är en härlig aktivitet som många människor ägnar sig åt under sommarmånaderna. Bara under de senaste åren så har antalet båtar i den svenska skärgården ökat markant, och i nuläget finns det runt 822 000 fritidsbåtar i bara den svenska skärgården. Även om det är jättekul att så många människor får uppleva vår vackra skärgård så kommer denna ökning av fritidsbåtar med ett ansvar att värna om den marina miljön.

Det har bevisats att fritidsbåtar har en stor påverkan på grunda kustnära vatten; genom utsläpp från motorer och även en fysisk påverkan från ankare och vårdslös körning.

Sjögräsängar har blivit extra utsatta de senaste åren och forskning visar på att fritidsbåtarna kan orsaka allvarliga skador på sjögräsängarna i vågskyddade, grunda vikar. I Bohuslän till exempel så har ca 60 procent av ålgräsängarna försvunnit sedan 80-talet. Sjögräsängar fyller många viktiga funktioner i haven, de tillför en plats för fiskar och andra havslevande djur vart de kan hitta mat, söka skydd från predatorer, och en plats att lägga sina ägg. Sjögräsängar är även en viktig naturlig koldioxidsänka.

Så hur påverkas sjögräsängarna av fritidsbåtar?

Svall från båtar och propellrar i grunda områden skapar undervattensströmmar som river upp sediment från havsbotten. Detta bidrar till att vattnet blir grumligare, och när det sker ofta så får sedimentet aldrig en chans att sjunka till botten vilket bidrar till att vattenkolumnen ständigt är grumlig. Det är svårare för solljuset att nå havsbotten när vattnet är grumligt, så de bottenlevande växterna har svårare att överleva. I vågskyddade områden med finsediment, dras sedimentet väldigt lätt upp i vattenkolumnen och stannar längre. Det är även oftast i dessa områden vi ser flest fritidsbåtar.

Vad kan du som enskild båtägare göra?

Alla båtägare kan hjälpa till genom att värna om det marina livet genom att anpassa hur de framför sin båt. När du kör din båt på grunt vatten – håll riktigt låg fart! Genom att hålla lägre fart och att vara uppmärksam på hur mycket svall du genererar så bidrar du till att minska uppgrumlingen i vattnet och på så sätt främja växten av sjögräsängar och även främja ett mångfaldigt djurliv. Genom att minska svall och hastighet i grunda områden så minskar vi mängden sediment som dras upp i vattenkolumnen, vilket bidrar till att mer solljus kan nå våra sjögräsängar, som i sin tur ger näring till stora delar av det sjöliv som håller vattnet friskt.

 

Referenser:

Sweboats (2019). Fakta om båtlivet 2019. Sofia Wikström (2017) Båtlivets effekter på sjögräsängar. Eriksson, B. K., Sandström, A., Isæus, M., Schreiber, H., & Karås, P. (2004). Effects of boating activities on aquatic vegetation in the Stockholm archipelago, Baltic Sea. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 61(2), 339–349. Liljeberg, M. (n.d.). Spatial distribution of leisure boats in the Baltic Sea region. 26.

Isabella

En av våra duktiga medarbetare som tar hand om dig som båtägare när du ringer och har problem.

Vår alldeles egna marinbiolog på Sjöassistans

Isabella in action