Vem gör vad på sjön?

Vem ringer jag när om jag får problem med båten?

Sjöräddningen (SSRS), Sjöassistans, Sjöpolisen eller Försäkringsbolaget?

Här försöker vi reda ut lite om vem som gör vad på sjön. Precis som på land blir bäst för alla parter om en fråga eller ett uppdrag hamnar rätt från start. Då slipper man slussas hit och dit för att få snabbast och bäst hjälp. Detta är en lite längre text, men om du orkar så läs igenom den för det kan bespara dig både pengar och tid om du får problem på sjön.

Först och främst – är det fara för liv så skall du alltid ringa 112 och inget annat.

Du kommer då att hamna hos Sjö och Flygräddningscentralen (JRCC Joint Rescue Co-ordination Centre) som är en del av Sjöfartsverket och som samordnar resurser från Sjöpolis, Kustbevakning, ambulanshelikopter, Sjöräddningen mm. Allt för att sätta in och använda de resurser som bäst i varje läge, med fokus att räddar liv.

Behöver jag vara medlem i något för att få hjälp på sjön?

Nej – du behöver inte vara medlem någonstans för att få hjälp när det är fara för liv. Om det däremot inte är fara för liv så har du flera alternativ att välja mellan.

Vad säger sjölagen?

En viktig poäng är att alla som framför en båt på sjön lyder under sjölagen. Då har man en skyldighet att bistå ett annat fartyg i nöd om det kan ske utan allvarlig fara för den egna båten eller för dem som är ombord. Det gäller även om man anträffar någon som är i sjönöd eller ser eller hör nödsignaler till sjöss. Man ska också vara behjälplig vid en räddningsinsats som leds av JRCC eller annan myndighet. Detta är alltså något som vi alla lyder under så fort vi sätter oss bakom ratten i båten.

Innan vi går in på vem som gör vad vid olika tillfällen så finns det några viktiga punkter att ha koll på.

Vad har du för båtförsäkring?

Att det kostar pengar att ha båt vet alla. Men alla vet inte hur dyrt det kan bli att ha ”fel” båtförsäkring. En grundstötning är så klart jobbigt rent praktiskt men det kan också innebära en stor eller mycket stor kostnad om man har fel försäkring. Om vi bortser från kostnaden för att laga själva båten, som då förhoppningsvis täcks av en båtförsäkring, och bara ser till de övriga kostnader som kan uppstå utöver skadan:

 • Bogsering till varv
 • Bärgning/sjunkning
 • Miljösanering
 • Skrotning
 • Juridiska kostnader om det uppstår tvist
 • Ansvar – dvs skador som uppstår på annan part
 • Hemresa (om du och din besättning måste ta dig hem)

Vart och en av dessa delar uppgå till tio tusentals kronor och det spelar ingen roll vad båten är värd, det är du som ägare som ansvarar för dessa kostnader eller att du har rätt försäkring som täcker hela eller delar av detta.

Mitt försäkringsbolag säger att sjöassistans ingår i försäkring – då är väl allt frid och fröjd?

Ja och nej. Du bör kolla vad ditt försäkringsbolag menar när de säger att assistans till sjöss ingår. Det finns försäkringsbolag som gärna marknadsför att sjöassistans ingår i försäkringen. Men vad dom egentligen menar är att de ersätter dig helt eller delvis ekonomiskt i efterhand om det skulle uppstå kostnader. Detta är givetvis en stor praktisk skillnad om du till exempel går på grund eller får motorproblem en fredagkväll, för vem ringer du då? Vilket varv är bäst lämpat och kan ta emot dig en helg? Vem kan bogsera dig? Det uppstår direkt många praktiska frågor att lösa, ofta då i en situation när det redan är stressigt ombord och inte sällan är det helg eller kväll – så det är inte alltid helt enkelt att få tag i folk.

De bolag som idag har Sjöassistans (till skillnad mot assistans till sjöss) inkluderat i sina båtförsäkringar är:

 • Svedea och deras märkesförsäkringar såsom Nimbus, Alukin, Ockelbo mfl.
 • Folksam
 • Länsförsäkringar
 • IF Försäkring
 • Dina
 • Bohusassuransen
 • BSB Försäkringar

Obs! Flera av dessa bolag marknadsför olika typer av båtförsäkringar där Sjöassistans ingår i vissa. Kolla alltid vad som gäller med den försäkring du har, innan skadan är skedd. Om du får problem till sjöss och är osäker – ring oss, vi kommer alltid hjälpa dig oavsett vilket bolag du har försäkrat din båt i.

Värt att notera är också att majoriteten av försäkringsbolagen har maxbelopp för olika moment. Exempelvis är det rätt vanligt att det finns maxbelopp på olika moment. Om du vid skada exemplevis insisterar på att bli bogserad till ett visst varv eller hemmahamn och kostnaden för detta överstiger maxbeloppet så kan du få stå för den kostnaden som överstiger maxbeloppet. Kolla vad som gäller för just din försäkring.

Vad skiljer mellan Svenska Sjöräddningssällskapet (SSRS) och Sjöassistans?

Vi börjar lista likheterna:

Det finns flera likheter mellan dessa organisationer då båda organisationerna:

 • Fokuserar på att hjälpa Sveriges båtägare
 • Har i huvudsak frivilliga skeppare och resurser som utför respektive tjänster
 • Har medlemskap som en del av sin finansiering för sin verksamhet
  • SSRS kostar från 850kr/år för vuxen (2023)
  • Sjöassistans kostar från 699kr/år per båt (2023)
 • Båda organisationerna jobbar på olika sätt med förebyggande verksamhet.
 • Alltid öppet – Kundtjänst öppen dygnet runt, året runt.
 • Du kan nyttja båda organisationernas medlemstjänster hur många gånger som helst och det kostar inget när du är medlem.

Sjöassistans och SSRS idag har ett väl fungerade samarbete så att vi vid olika tillfällen kan komplettera varandras insatser beroende på vad som skett ute på sjön.

För att tydliggöra hur vi kompletterar varandras verksamheter tar vi olikheterna:

 • SSRS primära mål är precis som det heter – Sjöräddning – och är en av flera organisationer som JRCC kan nyttja när det är fara för liv.
 • Sjöassistans primära mål är att hantera alla de tillfällen och problem som kan uppstå när det inte är fara för liv. Fokus är att minimera praktiska problem och ekonomisk skada för båtägare och försäkringsbolag.

Men SSRS bogserar ju också?

Det stämmer, SSRS har en medlemstjänst som ibland kallas Trossen. Det är dock stor skillnad mellan olika typer av bogsering.

 • Först och främst är det viktigt att kolla om en bogsering faktisk är lösningen!
  • Över hälften av alla ärenden som kommer in på både Sjöassistans och SSRS är motorrelaterade problem.
  • Över hälften av dessa problem löser vi på Sjöassistans på videosamtal. Vi har ett flertal certifierade motorexperter som via videosamtal helt enkelt kan lösa många motorproblem direkt.
   • Ingen bogsering blir nödvändig. Du kommer vidare direkt och kan spara veckor av den korta båtsäsongen och/eller din semester. Samt att vi undviker  onödiga utsläpp från bogsering längs våra känsliga kuster.
 • Om det i alla fall behövs bogsering:
  • SSRS första prioritering är fara för liv. Det betyder i praktiken att eventuella bogseringar görs i mån av tid. Det kan alltså innebära att du helt enkelt får vänta tills det finns resurser att skicka till dig. Skulle dessutom ett Prio 1 larm inkomma under bogsering, så kommer SSRS att släppa dig för att åka på det larmet.
  • Sjöassistans första prioritering är att assistera dig direkt, eftersom det är vår första prioritering.
 • Om det uppkommer skador vid bogsering eller lossdragning och det ej är fara för liv, gäller:
  • SSRS båtar är inte försäkrade för dessa tjänster, då är det ditt försäkringsbolag som i så fall eventuellt kan täcka skador som kan uppkomma under bogsering eller när man till exempel drar loss en båt från ett grund.
  • Sjöassistans alla skeppare har separata försäkringar som just täcker alla moment från lossdragning, länspumpning, bogsering etc.

Vart skall du bogseras? En ganska relevant fråga!

När du fått problem så vill du ha det löst så fort som möjligt (inte minst med tanke på vår relativt korta båtsäsong). Detta gäller för de två organisationerna:

 • SSRS bogsering bogserar dig i mån av tid till:
  • ”säker hamn”, dvs så att din båt är utom fara för både dig och annan sjöfart.
  • I mån av tid kan dom bogsera din båt till hemmahamn.
  • eller bara till närmaste varv, oavsett om det är öppet eller om varvet har möjlighet att faktiskt ta emot din båt eller om de ens har den kunskapen eller certifieringen att laga just din skada.
  • Om det kommer ett Prio1 larm medan dom bogserar så kommer dom att släppa dig och åka på detta larm.
 • Sjöassistans samarbetar med över 150 varv.
  • Vi gör en första bedömning av skadan. Är det skrov/plast skador, motorskador etc.
  • Vi söker aktivt upp rätt varv och har direktkontakt med dem så att dom vet att båten är på väg och direkt kan börja planera reparationsarbetet
  • Vi samordnar med ditt försäkringsbolags skadereglerare vid behov, allt för att minimera både tid och eventuella kostnader som kan uppstå.
  • Vårt absoluta fokus är att du skall få tillbaka din lagade båt så fort som möjligt.
  • Om det krävs så samordnar vi även landtransport till varv. Det går ibland mycket snabbare och ger väsentligt mindre utsläpp att dra en båt till närmaste kaj där vi möter upp med kranbil för vidare transport till rätt varv som kan börja jobba på din båt.

Vad ingår i medlemsskapet i Sjöassistans?

Utöver det som beskrivits ovan så inkluderar medlemskap i Sjöassistans:

 • Självriskersättning
  • Skulle du få en skada på din båt så inkluderas självriskersättning på 1500 kr, 5000 kr eller 10 000 kr i ditt medlemskap. Praktiskt innebär detta att Sjöassistans ersätter din självrisk som du får betala vid skada till ditt försäkringsbolag.
 • Medlemsförmåner
  • Rabatter på relevanta produkter och tjänster som ex. Watski, Moory, Båttvätt mm.
 • Hemtransport av besättning
  • Skulle din båt bli liggande på varv och du och din besättning behöver komma hem så ersätter vi upp till 6000kr.
 • Utkörning av bränsle, reservdel eller dykare
  • Beroende på vilket problem du har – så försöker vi lösa det så snabbt och smidigt som möjligt – allt för att minimera tiden som du är utan båt!
 • Utsättning av havsöring, gädda mm.
  • Hur vi än vänder och vrider på det så är ju båtlivet (motor) inte direkt bra för miljön. Så vi försöker kompensera lite genom att sätta ut fisk
   • Läs gärna mer om det på vår hemsida.

Vad betyder en levande kust och skärgård för dig?

Nästan alla skeppare som är anslutna till Sjöassistans bor och verkar i sin lokala vattnet. När en skeppare åker ut och assisterar så får dom fakturera Sjöassistans för sitt arbete. Vi ser sen till att denna faktura vidarefaktureras till rätt försäkringsbolag. Detta ger helt enkelt den lokala skepparen en inkomst.

Vi är helt övertygade om att vi alla på sjön vill ha en levande kust och skärgård. Men för att det ska bli så på lång sikt måste det finnas ett lokalt växande näringsliv. Om det inte finns jobb och möjlighet till inkomst ute bland våra öar och längs vår kust kommer det snart bara finnas sommarkrogar som poppar upp i juli och inget mer. Ganska trist för alla oss som har förmånen att vara ute längs vår fantastiska kust och har möjlighet att kunna tanka, köpa mat, slänga sopor, ligga i gästhamnar och mycket annat. Allt detta som oftast den lokala befolkningen möjliggör.

Ett medlemskap i Sjöassistans är förutom tryggheten på sjön ett att direkta att direkt stödja det lokala näringslivet som är grunden för en levande kust och skärgård.

Många båtägare väljer att vara medlemmar i SSRS för att stödja deras 112 verksamhet och vara medlemmar i Sjöassistans för att få bästa möjliga hjälp när det uppstår problem med båten.

Hoppas du och din besättning får en härlig säsong på sjön med mycket båt. Och du är alltid välkommen att ringa oss på 08-506 622 00.

Koll-på-båten – Trygghet genom Samverkan

Koll-på-båten – Trygghet genom Samverkan Att vara båtägare innebär ett stort ansvar, och ibland kan det vara svårt att hålla…
Läs mer här

Hyra båt i sommar?

Ska du hyra båt i sommar? Tänk att ge sig ut bland kobbar och skär helt själv eller med familjen…
Läs mer här

Go boating in the Nordics

What country has the most islands in the world & what could possibly be the best place for unique boating?…
Läs mer här