Årets båtsäsong – hittills, statistik och lite observationer

Kortare båtturer och en kraftig sänkning av grundstötningar – en preliminär summering från årets båtsäsong.

Även om den härliga hösten är framför oss så kan vi här kort summera lite från vår och sommar 2022.

Trender och observationer från året och sommaren hittills.

Det har varit en härlig båtsäsong med mycket bra väder större delen av sommaren. Inför årets säsong så var förväntningarna på båtsommaren lägre ställda än förra säsongen. Reserestriktionerna var borta och bokningar på utlandsresor var på topp. Samtidigt som bränslepriserna bara steg och steg. Nu är högsäsongen för fritidsbåt över och vi kan konstatera att tidigare föraningar både var rätt och fel.

Sommaren har varit och fortsätter att vara jämn med huvudsakligen fint väder vilket har gjort att behovet av hjälp både via telefon och med fysiska assistanser varit ganska jämn sett över hela sommaren. Till skillnad från förra året då augusti var en tämligen kall månad, som gjorde att vi såg en kraftig minskning i ärenden.

Bränslepriserna har i år troligen haft en stor inverkan på båtlivet. Det har helt enkelt gått lite långsammare på sjön vilket i sin tur gjort att fler båtar har hållit sig i sitt närområde eller närmare kusten. Många har åkt båt på mer kända vatten och detta ser vi bland annat med väsentligt färre grundstötningar jämfört med samma period förra året.

En kort rundringning till några sjömackar ger också en indikation från att 20-40% mindre bränsle har sålts i sommar.

Ser vi till faktiska assistansärenden så har de i princip legat på samma nivå som förra året. Vi har en tydlig ökning i antalet inkommande samtal. Antalet enklare och rena praktiska båthandhavande frågor har ökat, dvs fler samtal in men vi kan då lösa mer ärenden direkt på telefon utan att behöva engagera en skeppare för att fysiskt assistera på plats.

+16% i inkommande samtal till vår kundtjänst jmf med 2021.

+1,5% i totalt antal assistansärenden.

Geografisk spridning

Vi ser ungefär samma spridning geografisk jämfört med förra året, men fler haverister närmare land och kust. Detta är troligen också kopplat till den allmänna trenden att båtägare sparat på bränsle, sänkt farten i större utsträckning och därmed hållit sig närmare kust och hemmahamn.

Skadeorsaker

Motorproblem fortsätter att dominera med ca 37% av alla ärenden. Vi kan också se ett antal större skillnader från förra året:

-33% i grundstötningar jämfört med 2021.

+25% i skadeärenden, dvs skadeorsaken var så stor så att det krävdes en större reparation.

Motorkonsultation

Sen ett par år tillbaka så har vi byggt upp ett nätverk av duktiga motortekniker som via videosamtal i första hand försöker assistera båtägare med motorproblem. Detta ger stora fördelar för alla inblandade. Båtägaren slipper onödigt avbrott i semestern med bogsering, varv etc. Miljön slipper onödiga bogseringar kors och tvärs i våra känsliga vatten. Kostnaden för alla inblandade är en bråkdel av en traditionell sjöassistans.

50% av alla som kontaktar oss med någon form av motorproblem tar vi direkt till motorkonsultation. Detta är en individuell bedömning vi gör beroende på det initiala problemet.

60% av alla ärenden som vi i år tagit vidare till motorkonsultation, har våra duktiga motortekniker löst över telefon. Detta är upp från 47% förra året. Vilket givetvis ger den bästa kundupplevelsen, billigast för alla parter samt spar mycket miljö

Miljö och hållbarhet

Vårt långsiktiga arbete för en bättre marin miljö fortsätter. Vi har hela året aktivt prioriterat rätt skeppare till rätt uppdrag och då även tagit hänsyn till bl a utsläpp vid assistans. Att köra ut en reservdel eller extra bränsle går ju utmärkt med en liten snabb båt eller vattenskoter. Utöver detta så har vi:

  • Planterat ut ca 3.000 havsöringar i Stockholms skärgård, läs mer>>
  • Tagit ett aktivt deltagande i Onewatefoundation med Onewaterace som dragkrok.
  • Digitaliserat vår administration så att vi idag skickar minimalt med pappersfakturor etc.
  • Tagit fram en miljö och hållbarhetspolicy samt distribuerat och informerat alla våra partner och skeppare om detta.
  • Aktivt arbetat tillsammans med flera andra aktörer som t ex Transportstyrelsen, SSRS, försäkringsbolag mfl. för framtagande av nya sjökort på särskild skadedrabbade områden.

Förebyggande arbete

Vi har fortsatt arbetet med att sprida vår ”kortfilmsserie” Ny på sjön för på så sätt öka kunskap om båt och den marina miljön. Vi uppdaterar löpande via sociala medier om tips och trix för att göra båtlivet säkrare och därmed sänka risken för haverier eller andra problem.

Nu hoppas vi alla på en härlig sensommar och höst med flera mässor och andra båtrelaterade events den närmaste tiden. Vi jobbar kontinuerligt med att samla och uppdatera relevant data från båtsverige. Vi är övertygade om att detta på sikt kan bidra till bättre underlag och analys för hur vi långsiktigt gör båtlivet, kust och skärgårdar säkrare, mer miljövänliga och därmed roligare för alla som har förmånen att få njuta av denna unika miljö.

Om ni har några funderingar, så är det bara att slå oss en signal på 08-506 622 00 eller e-post [email protected]

Vill Ni löpande ha uppdateringar om våra observationer och statistik – vänligen kontakta oss på ovanstående e-postadress.

Med vänliga sjöhälsningar

Hela teamet på Sjöassistans.