Nyhetsbrev

Som medlem i Sjöassistans får du automatiskt våra nyhetsbrev till den e-postadress du angivit. Du som är nyfiken på oss, eller som ännu inte blivit medlem kan prenumerera på våra nyhetsbrev. Anmäld dig här.

Vår policy för hantering av prenumeranternas e-postadresser och profiluppgifter:

  • Våra prenumeranters e-postadresser skall under inga omständigheter säljas, hyras ut eller på andra sätt upplåtas till annan part.
  • Utskick görs på sådant sätt att en e-postadress ej blir tillgänglig för andra än aktuell mottagare.
  • I de fall då prenumeranter väljer att avsluta sin prenumeration på vårt nyhetsbrev kommer detta ske med omedelbar verkan för aktuellt nyhetsbrev.
  • Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter här.